Danh mục: Các Bộ Môn

Các Bộ Môn

Taekwondo

  Ông Nguyễn Thanh Huy Trưởng bộ môn Taekwondo...
Các Bộ Môn

Thể dục dụng cụ

  Ông Nguyễn Viết Phúc Trưởng bộ môn Thể dục  dụng cụ Ông Trần Kim Long Trưởng Ban chuyên môn...
Các Bộ Môn

Bóng ném

  Ông Huỳnh Minh Ngôn Phụ trách bộ môn Bóng ném Bà Nguyễn Thị Lệ Hồng Trưởng Ban chuyên môn...
Các Bộ Môn

Bắn cung

  Ông Nguyễn Quốc Tuấn Trưởng bộ môn Bắn cung Ông Nguyễn Huy Thành Trưởng Ban chuyên môn...
Các Bộ Môn

Petanque

  Ông Lý Đại Nghĩa Phụ trách bộ môn Petanque...