Ông Nguyễn Quốc Tuấn Trưởng bộ môn Bắn cung
Ông Nguyễn Huy Thành Trưởng Ban chuyên môn

Leave a Reply