Chào mừng đến

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU
THỂ DỤC THỂ THAO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Giới Thiệu