Căn cứ công văn số 2891/SVHTT-TCPC ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao về triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT ban hành công văn số 84/TTTTTP-HCTH ngày 25 tháng 6 năm 2020 về việc đề triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành Để thi hành trách nhiệm Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành kịp thời, chính xác, đầy đủ, gồm:

Trung tâm đề nghị các phòng, câu lạc bộ chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước cho viên chức và nghiêm túc thực hiện.

 

Leave a Reply