Nhằm tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, huấn luyện viên, vận động viên và học sinh về vị trí, vai trò của biển, đảo; biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia, hiểu chính xác, đầy đủ về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo, biên giới.

Được sự chấp thuận của Chi ủy chi bộ, sáng ngày 19/6/2020 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT phối hợp cùng Công đoàn CSTV, Đoàn TN Trung tâm thực hiện kế hoạch số 28/KH-TTTTTP-CĐCSTV ngày 28/5/2020 về tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề năm 2020 “Hoàng Sa – Trường Sa là của chúng ta” và “Biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia” với 300 người tham dự.

Hội nghị do Đồng chí Thiếu tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm –Giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị – Đại học An ninh nhân dân, báo cáo viêntuyên truyền tập trung chủ yếu vào các nội dung:

  • Một là, tuyên truyền về các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông;về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển với các nước láng giềngbiên giới trên đất liền Việt Nam – Lào – Campuchia. 
  • Hai là thông tin, tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật và việc thực hiện nghị quyết chỉ thị của Đảng, Nhà nước liên quan đến biển, đảo, biên giớiđất liền Việt Nam– Lào – Campuchia.
  • Ba là, tuyên truyền các văn bản luật pháp quốc tế, kết quả tích cực trong hợp tác song phương giữa Việt Nam với các tổ chức, quốc gia có liên quan trong khu vực Biển Đông; việc tham gia thực hiện các cơ chế đa phương về quốc phòng – an ninh phù hợp với tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia trên biển, những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo đối với việc phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của Việt Nam. 

 

Tin và ảnh : An Hương

Leave a Reply