Xét nhu cầu bổ sung viên chức công tác chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao triển khai kế hoạch số 24/KH-TTTTTP-HCTH ngày 13/8/2021, trong đó tập trung xét tuyển các vị trí việc làm:

 • Chuyên viên chăm sóc, hồi phục, điều trị chấn thương vận động viên.
 • Huấn luyện viên ứng dụng khoa học huấn luyện và giám định khoa học thể thao (Huấn luyện viên thể lực).
 • Y sinh học thể dục thể thao.
 • Văn thư lưu trữ, hành chính tổng hợp.
 • Dịch vụ TDTT: chuyên viên tổ chức sự kiện và công tác dịch vụ.

Hình thức tuyển dụng: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao thành phố tuyển dụng viên chức thông qua hình thức kiểm tra sát hạch xét tuyển.

Đối tượng và tiêu chuẩn tuyển dụng:

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

 1. Là công dân Việt Nam, tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;
 2. Có Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức;
 3. Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng;
 4. Về trình độ năng lực:

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng;

– Có hiểu biết và khả năng đề xuất ý kiến để giúp lãnh đạo trong chỉ đạo giải quyết công việc được phân công.

 1. Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm cần tuyển dụng.
 2. Có kinh nghiệm làm việc tùy theo vị trí việc làm.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển (02 bộ)

Phiếu đăng ký dự tuyển (ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ).

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

–  Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao thành phố (từ 01/9/2021 đến hết ngày 30/9/2021). 

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổng hợp Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao thành phố, địa chỉ: 02-04 Lê Đại Hành, phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại liên lạc: 028.39.624.426 hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao thành phố

TT Vị trí việc làm gắn với công việc Số lượng viên chức cần tuyển
1 Huấn luyện viên 04
2 Chăm sóc sức khỏe vận động viên, kỹ thuật viên vật lý trị liệu 01
3 Y sinh học TDTT 03
4 Dịch vụ thể dục thể thao 03
5 Hành chính – Tổng hợp Chuyên viên làm công tác công nghệ thông tin 01
Chuyên viên làm công tác hành chính 02
6 Văn thư 01
              Tổng cộng:  15

Leave a Reply