Sơ kết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng  Đại hội Đảng bộ
các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI,
nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

Bài và ảnh: An Hương

Thực hiện phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng  Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trung tâm đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 15/KH-TTTTTP-HCTH ngày 3/4/2020 và phát động thực hiện 03 đợt thi đua với kết quả tiêu biểu đợt 1 như sau:

Tuyên truyền kế hoạch phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua các phương tiện mạng xã hội, băng rôn và bảng thông tin nội bộ, qua đó đem lại hiệu quả sâu rộng đến từng đảng viên, CC, viên chức, người lao động, lực lượng thể thao và mọi người dân đến sinh hoạt rèn luyện thể dục tại Trung tâm. Triển khai thực hiện công trình thi đua với chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” của Ủy ban nhân dân thành phố, trong đó trọng tâm là phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với chỉ tiêu: Hoàn thành việc bố trí, bảo dưỡng cơ sở vật chất, dụng cụ và các điều kiện đảm bảo khác để người dân tập luyện thể dục thường xuyên tại Trung tâm.

Đợt 1: Từ ngày 15 tháng 3 năm 2020 – ngày 30 tháng 4 năm 2020: Thực hiện có hiệu quả “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiến hành cải tạo cơ sở vật chất nhằm tạo môi trường “Xanh – Sạch – Đẹp” cho người dân đến tập luyện.

Hình ảnh hoạt động thi đua đợt 1: cải tạo bãi đất hoang thành vườn cỏ nhằm tạo môi trường “Xanh – Sạch – Đẹp” cho người dân đến tập luyện.

Leave a Reply