Thomas Black

Thomas Black

Current Team
Alchemists
Vị trí
Defender
n/aavg
Points per game
0avg
Assists per game
n/aavg
Rebounds per game

Thông Báo Tuyển Dụng Viên Chức 2021

Xét nhu cầu bổ sung viên chức công tác chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể...

Công tác phòng chống dịch COVID-19

Thực hiện công văn số 4346/SVHTT-QLTDTT ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch...