Vị trí, Chức năng

– Phòng Nghiệp vụ là Phòng Chuyên môn trực thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

– Phòng Nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Trung tâm trong công tác tổ chức thực hiện và theo dõi quản lý các hoạt động chuyên môn liên quan đào tạo, tập huấn, thi đấu, tổ chức các giải thể thao; các hoạt động giáo dục văn hóa cho vận động viên và đối ngoại trong nước và ngoài nước trong lĩnh vực Thể dục thể thao.

Nhiệm vụ – quyền hạn.

 1. Tham mưu xây dựng các kế hoạch về hoạt động quản lý chuyên môn liên quan đào tạo, công tác tổ chức các giải thể thao;  Kế hoạch về hoạt động giáo dục văn hóa cho VĐV và kế hoạch về hoạt động đối ngoại trong lĩnh vực Thể dục thể thao.
 2. Tham mưu thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ quản lý chuyên môn và quản lý các trang thiết bị dụng cụ tập luyện, thi đấu các bộ môn thể thao.
 3. Quản lý huấn luyện, đào tạo, tập huấn, thi đấu cho VĐV, trọng tài.
 4. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ cán bộ, HLV, trọng tài các môn thể thao.
 5. Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh và công tác huấn luyện, đào tạo các tuyến năng khiếu thể thao;
 6. Theo dõi cập nhật thành tích của VĐV các môn thể thao;
 7. Phối hợp tổ chức, đăng cai tổ chức các giải thể thao quần chúng, các giải thể thao cấp Thành phố, quốc gia và quốc tế.
 8. Tổ chức quản lý, giảng dạy văn hóa cho Thể dục VĐV thể thao Thành phố Hồ Chí Minh:
  • Tổ chức giảng dạy văn hóa cho VĐV theo đúng chương trình của Sở    GD – ĐT và đúng qui định của Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh;
  • Tham mưu tổ chức các lớp học bồi dưỡng đạo đức, chính trị cho HLV, VĐV.
 9. Tham mưu thẩm định hồ sơ thuê chuyên gia và hợp đồng huấn luyện, đào tạo;
 10. Tham mưu công tác đối ngoại trong và ngoài nước về lĩnh vực thể dục thể thao và tổ chức thực kiện, công tác lễ tân, cụ thể:
  • Tham mưu, đề xuất ý kiến trong công tác phối hợp với các bộ môn thể thao trực thuộc Trung tâm quản lý, tổ chức các hoạt động thể thao mang tính quốc tế phục vụ cho công tác đối ngoại;
  • Đề xuất ý kiến trong việc nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn đối tác hợp tác về đào tạo;
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm giao.

Số điện thoại: 02839624405
Email: Phongnghiepvu.Trungtam@gmail.com

Nhân Sự

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
1 ThS. Nguyễn Quốc Tuấn Trưởng Phòng 0903706535
2 ThS. Hồ Viết Diệp My Phó Trưởng Phòng
3 CN. Bùi Thị Bích Thủy Chuyên Viên
4 CN. Trần Hiếu Ngân Huấn Luyện Viên
5 ThS. Đỗ Thanh Thủy Huấn Luyện Viên
6 ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang Huấn Luyện Viên
7 ThS. Nguyễn Ngọc Thụy Vy Huấn Luyện Viên
8 CN. Trần Nguyễn Trí Dũng Huấn Luyện Viên
9 ThS. Đỗ Hồng Ngọc Huấn Luyện Viên
10 CN. Nguyễn Huy Thành Huấn Luyện Viên
11 ThS. Võ Hồ Trọng Vinh Huấn Luyện Viên
12 CN. Dương Hớn Hòa Huấn Luyện Viên
13 CN Nguyễn Hoàng Linh Phương Huấn Luyện Viên
14 CN Lê Huỳnh Châu Huấn Luyện Viên

 

Phân viện văn hóa

01 CN Nguyễn Phạm Ngọc Thụy Giáo Viên
02 CN Ngô Văn Hùng Giáo Viên

 

Leave a Reply