Nhân sự

1 Trưởng phòng, 01 Phó phòng phụ trách mảng kế hoạch, 01 Kế toán trưởng và 6 nhân viên

STT Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Đinh Thị Hồng Lương Trưởng phòng 0902 169 667 dthluong@yahoo.com.vn
2 Nguyễn Thanh Huy Phó Trưởng phòng 0909.567.890 huy.tttttphcm2013@yahoho.com
3 Vũ Thị Tuyêt Kế toán trưởng 0984.173.385 tuyetanhle@gmail.com
4 Lê Thị Mộng Dung Kế toán  0966.999.912 mongdung208@yahoo.com
5 Nguyễn Phương Vy Kế toán 0933.660.432 vivian_nguyen1112@yahoo.com.vn
6 Phạm Ngọc Hoàng Quyên Kế toán 0356.188.820 hoangquyen_131@yahoo.com
7 Lương Thị Hương Kế toán 0987.724.806 luongthihuong.taivu@gmail.com
8 Dương Thị Kim Tuyền Thủ Quỹ 0913.908.083 tuyendkinh@yahoo.com.vn
9 Trần Nghĩa Nhân Chuyên viên

Điện thoại: 0283 9624399

Chức năng – nhiệm vụ 

 1. Chức năng:
  • Xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn; kế hoạch tài chính, kế toán của Trung tâm.
  • Tham mưu, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, công tác kế toán của các đơn vị trực thuộc Trung tâm.
  • Thực hiện chế độ báo cáo quý, báo cáo 6 tháng, báo cáo 9 tháng và báo cáo hoạt dộng hàng năm.
  • Tổ chức thực hiện công tác kế toán, nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính theo đúng quy định.
 2. Nhiệm vụ
  • Xây dựng, tổng hợp, tham mưu giúp Ban giám đốc quy hoạch, kế hoạch hoạt động hàng năm và dài hạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
  • Tổng hợp, báo cáo kế hoạch hoạt động của các phòng ban đơn vị theo quí, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm của Trung tâm.
  • Tham mưu công tác đối ngoại trong và ngoài nước về lĩnh vực thể dục thể thao theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.
  • Tham mưu cho Ban giám đốc Trung tâm thực hiện công tác tài chính, kế toán; các hoạt động liên quan đến quản lý tài chính của ngành phù hợp với chế độ quy định của Nhà nước.
  • Quản lý kế toán, quyết toán các nguồn tài chính và tài sản đối với nguồn ngân sách, nguồn viện trợ, thu chi sự nghiệp, các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
  • Tổ chức hạch toán, thống kê kế toán, phản ánh chính xác, đầy đủ các số liệu, tình hình sử dụng, quyết toán kinh phí tại Trung tâm.

 

Leave a Reply