Nhân sự

1 Trưởng phòng, 7 nhân viên

 • Châu Vĩnh Liêm – Trưởng Phòng – SĐT: 0913 914 142
 • Bùi Cẩm Tú
 • Nguyễn Văn Trí
 • Lê Văn Tân
 • Đỗ Thanh Tùng
 • Dương Văn Tuấn
 • Thi Quốc Thắng
 • Trần Ngọc Hồng Phúc

Điện thoại: 0283 9628 301
Email: phongdichvu.hsc@yahoo.com

Chức năng – nhiệm vụ

 • Tổ chức các hoạt động thi đấu, biểu diễn thể dục thể thao có thu;
 • Tổ chức các dịch vụ văn hóa, tổ chức sự kiện, chương trình liên hoan văn hóa, thể thao giải trí và các dịch vụ về y học thể dục thể thao
 • Tổ chức triển lãm; giới thiệu các sản phẩm, dụng cụ thể dục thể thao, giới thiệu các thành tựu kinh tế, khoa học – kỹ thuật lĩnh vực thể dục thể thao;
 • Thực hiện các dịch vụ về tài trợ quảng cáo các cuộc thi đấu, biểu diễn thể dục thể thao theo quy định.
 • Tham mưu quy hoạch, xây dựng cơ sở vật chất và mời gọi đầu tư;

Leave a Reply