Thực hiện Nghị định số 73/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 về việc hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và Luật số 27/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 của Quốc Hội về Phòng cháy và chữa cháy; Luật số 40/2013/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT phối hợp cùng Đội cảnhsát PCCC thuộc Công an Quận 11 triển khai kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và thực tập PCCC cho toàn thể CC, VC và NLĐ vào ngày 26/6/2020 nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy trong đơn vị cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tăng cường khả năng ứng phó xử lý các tình huống trong phòng của lực lượng cháy chữa cháy phòng cháy, chữa cháy tại chỗ và thực hiện tốt phương châm tại chỗ: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ”

Tin và ảnh: An Hương

Leave a Reply