Thực hiện công văn số 4346/SVHTT-QLTDTT ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với tập luyện và thi đấu thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT đã ban hành Thông báo  số 54/TB-TTTTTP-HCTH ngày 29 tháng 7 năm 2020 và Thông báo số 55/TB-TTTTTP-HCTH ngày 30 tháng 7 năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với tập luyện và thi đấu thể dục thể thao tại đơn vị, trong đó tập trung các nhiệm vụ:

 1. Phòng Nghiệp vụ TDTT:

* Bộ môn thể thao:

 • Phối hợp Phòng Khoa học – Y học Thể thao (P.KH-YH TT) thực hiện kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn Huấn luyện viên (HLV), Vận động viên (VĐV) khai báo nhanh sức khỏe.  Đối với VĐV có biểu hiện nghi ngờ dịch bệnh, đề nghị ở nhà và không tập luyện, báo cáo cơ sở y tế nơi cư trú và P.KH-YH TT thực hiện quy trình phòng chống dịch, kiểm tra, theo dõi khi nào sức khỏe đảm bảo sẽ cho tập luyện trở lại; phân công cán bộ y tế căn cứ bộ tiêu chí an toàn để theo dõi kịp thời các đội tập luyện. 
 • Liên hệ Phòng KH-YH TT để lấy dung dịch sát khuẩn thực hiện sát khuẩn nơi tập luyện (đối với bộ môn tập trong nhà), tay nắm cửa, dụng cụ trước khi tập luyện; bố trí thuận tiệndung dịch sát khuẩn nhanh hoặc chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại các khu vực tập luyện; 
 • Khu vực tập luyện TDTT thông thoáng có nhiệt độ thích hợp theo khuyến các cơ quan y tế; 
 • Thực hiện biện pháp tổ chức đăng ký khung giờ tập luyện với số lượng người tham gia hướng dẫn và tập luyện TDTT đảm bảo theo tiêu chí giãn cách an toàn ngành y tế, không tập trung đông người theo khuyến cáo.
 •  Đảm bảo giữ khoảng cách an toàn khu vực hoạt động tập luyện TDTT theo tinh thần Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

*Đối với phân hiệu BTVH:

 • Xây dựng phương án kế hoạch cụ thể bố trí học sinh học tại các lớp theo đúng quy định của Bộ tiêu chí của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chuẩn bị năm học mới 2020-2021
 • Trang bị nước rửa tay; bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại phân hiệu BTVH; đo thân nhiệt học sinh và giáo viên trước khi vào lớp.
 1. Giao phòng Khoa học – Y học TDTT: Bổ sung, cấp phát nước rửa tay, nước tẩy Javel cho các phòng, Câu lạc bộ, bộ môn thuộc Trung tâm.
 2. Giao phòng Hành chính –Tổng hợp và các câu lạc bộ:
 • Triển khai Tổ Bảo vệ thường xuyên đo thân nhiệt và nhắc nhở đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào cơ quan đối với khách đến liên hệ công tác, công chức, viên chức, người lao động, người dân vào tập luyện tại Trung tâm. 
 • Bộ phận phục vụ hoàn tất dọn vệ sinh, lau các tay nắm cửa các phòng trước khi nhân viên vào làm việc.
 • Trang bị nước rửa tay; bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại phòng ở VĐV.
 • Quản lý, nhắc nhở VĐV chủ động nâng cao ý thức vệ sinh phòng ở.
 • Bố trí phòng cách ly các em VĐV ở các tỉnh, thành ngoài khu vực Thành phố đi thi đấu – tập huấn về tại các vùng nhiễm dịch bệnh và phối hợp phòng KH-YHTT theo dõi sức khỏe.

Leave a Reply