Thành viên Ban Chấp hành: gồm có 07 Đồng chí

 1. Đ/c Châu Vĩnh Liêm – Chủ tịch Công đoàn Phụ trách chung hoạt động Công đoàn CSTV Trung tâm và chịu trách nhiệm hoạt động Tài chính. –Số điện thoại: 0913 914 142
 2. Đ/c An Ngọc Thiên Hương – Phó Chủ tịch Công đoàn phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác Tổ chức Công đoàn.
 3. Đ/c Đỗ Thanh Thủy – Ủy viên BCH phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác Nữ công.
 4. Đ/c Trần Hoàng Tuấn – Ủy viên BCH phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác Kiểm tra Công đoàn và Thi đua – Chính sách
 5. Đ/c Lê Nguyễn Ngọc Sơn – Ủy viên BCH phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác Phong trào và Tuyên giáo.
 6. Đ/c Đặng Thị Thu Trang – Ủy viên BCH phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác Kế toán công đoàn.
 7. Đ/c Bùi Cẩm Tú – Ủy viên BCH phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác Thư ký, công văn đi – đến. 

Tổ trưởng các Tổ công đoàn trực thuộc

 1. Đ/c Trần Hoàng Tuấn – TT CĐ Phòng Hành chính – Tổng họp
 2. Đ/c Bùi Cẩm Tú – TT CĐ Phòng Dịch vụ
 3. Đ/c Dương Thị Kim Tuyền – TT CĐ Phòng Kế hoạch – Tài vụ
 4. Đ/c Đỗ Thanh Thủy – TT CĐ Phòng Nghiệp vụ
 5. Đ/c Hồ Thị Ánh Nguyệt – TT CĐ Phòng Khoa học – Y học Thể thao
 6. Đ/c Lê Nguyễn Ngọc Sơn – TT CĐ CLB Võ thuật
 7. Đ/c Đặng Thị Thu Trang – TT CĐ CLB Trần Hưng Đạo

Leave a Reply