Giới Thiệu

Địa chỉ: 04 Lê Đại Hành, P15, Q11
Số điện thoại: 39.627.812

Nhân Sự

Bao gồm 12 người : 01 chủ nhiệm, 01 Phó chủ nhiệm và 10 nhân viên (trong đó có 07 VC, 04 hợp đồng lao động, 01 người hợp đồng thời vụ

TT Họ và Tên Nhiệm vụ Điện Thoại
1 HỒ NHẤT THỐNG  Chủ nhiệm
TBM Võ Cổ truyền
0903 359 449
2 GIÁP TRUNG THANG  Phó Chủ nhiệm
TBM Muay-KickBoxing
3 NGUYỄN THỊ THU THỦY  HLV môn Kiếm
4 HUỲNH THỊ NGỌC PHƯỢNG  Trưởng bộ môn
môn Karate
5 LÊ NGUYỄN NGỌC SƠN  HLV môn Karate
6 PHAN THỊ THANH TRÚC Nhân viên Hành chính
7 TRẦN HUỲNH THANH QUỐC  Trưởng bộ môn
môn Pencak Silat
8 PHÙNG TUẤN ANH  Nhân viên Bảo vệ
9 NGUYỄN THẾ CƯỜNG  Nhân viên Bảo vệ
10 NGUYỄN PHƯỚC DŨNG  Nhân viên Bảo vệ
11 HUỲNH KIẾT HIỀN  Nhân viên Phục vụ

Chức năng và nhiệm vụ

 

  • Câu lạc bộ Võ Thuật là đơn vị hạch toán báo sổ trực thuộc Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực quản lý, đào tạo và phát triển chuyên môn của các bộ môn võ thuật do đơn vị quản lý.
  • Thực hiện công tác quản lý nhà nước và công tác văn thư lưu trữ theo đúng qui định. Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động phục vụ cho quá trình huấn luyện, đào tạo huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài các môn võ thuật và tổ chức giao lưu thi đấu môn thể thao tại câu lạc bộ.
  • Tổ chức, quản lý công tác đào tạo vận động viên 5 bộ môn võ thuật: Karate, Muay- Kick Boxing, Võ Cổ Truyền, Pencak Silat.
  • Tổ chức các hoạt động dịch vụ thể dục thể thao có thu theo quy định của nhà nước và của Trung tâm.

Leave a Reply